top of page

מבנה בתי כנסת ומרכז הדר - מתחם הדר, אור יהודה

עיריית אור יהודה

שני בתי כנסת כאשר מעליהם ממוקם מרכז הדר 

המבנה בנוי משני גושים ומעליהם מרכז הדר המקרה חצר עמודים המשמשת כמקום מפגש והתכנסות לפני הכניסה לבתי כנסת. הכניסה למרכז הדר מפרדת מהכניסות לבתי הכנסת.

bottom of page