top of page

 

בית הספר יצחק נבון, בית ספר יסודי עם 24 כיתות לימוד ושתי כיתות לחינוך מיוחד בשטח 4115 מ"ר , 

הינו חלק ממערך מבני חינוך שנבנה בשכונת בית בפארק הנבנים כולם מתוך אסטרטגיה דומה- 

מבני החינוך הינם מבני ציבור לכל דבר, מהווים מוקד משיכה ומקור גאווה שכונתי וכלל עירוני. 

הם חלק אינטגלי מהמרחב השכונתי והעירוני. וחיים לאורך כל שעות היום והערב במארג החברתי של השכונה.

מבחינת התכנון הפנימי - בית הספר שלנו הוא "קופסת משחקים" בה אנו מאפשרים מגוון רחב של 

מרחבי למידה שיודעים להיות גמישים שיתאימו עצמם לחיים הדינמיים והמשתנים של המאה ה 21.

אור יהודה רואה בתלמידים אנשים שמתפתחים בקצב מדהים, סקרנים ותרבותיים. 

ילדים שיכולים להעביר בעצמם מידע וידע לחברים שלהם.

 

בית הספר וגני הילדים תוכננו באותו מגרש מתוך מגמה של המשכיות הקשר בין כיתות הגן לבית ספר. 

וכדי לצור מרחב פתוח לקהילה לאחר שעות המסגרת הבית ספרית.

בית הספר החדש ב"בית בפארק" ייקרא על שם יצחק נבון

אור יהודה מציגה: בתי הספר הכי מתקדמים שיש

בית ספר יסודי "יצחק נבון" בשכונת בית בפארק, אור יהודה

bottom of page