top of page

אשכול גני ילדים, שכונת בית בפארק, אור יהודה

עיריית אור יהודה

מבנן בן 5 כיתות גן. 3 כיתות בקרקע ושתי כיתות בקומה ראשונה.

הכניסות מופנות לבית ספר היסודי הסמוך מתוך מטרה לצור קשר פדגוגי בין הגני ילדים לכיתות הנמוכות בבית ספר.

מבנה שמשרה תחושה של מבנה ציבור, ממשיך את הקונספט של עיצוב ותכנון כל מבני החינוך בשכונה. 

הקירוי של חצרות כיתות הגן בקרקע משמש כחצרות הגנים העליונים.

חצרות הגנים ממשיכים את הירוק והפתוח של השצ"פ (הפארק) הסמוך

bottom of page