אלתרמן שפריי אדריכלים המקור חזית ראשית
אלתרמן שפריי אדריכלים המקור חזית ראשית

אלתרמו שפריי אדריכלים המקור אחורית.jpg
אלתרמו שפריי אדריכלים המקור אחורית.jpg

אלתרמן שפריי אדריכלים המקור חזית ראשית
אלתרמן שפריי אדריכלים המקור חזית ראשית

1/2

רח' המקור, רמת גן

מבנה מגורים מעל מבנה לשימור