top of page

 

מחיר למשתכן

שני בניינים עם 44 יח"ד

בניין שלישי עם 45 יח"ד

כל הבניינים ממוקמים מעל חניון מרתף

5 דירות בקומה, תכנון יעיל וחסכוני ללא שטחים מיותרים.

לאתר החברה

מתחם מגורים בשכונת נאות שמיר-

133 יח"ד בשלושה בניינים

היזם: גינדי החזקות בע"מ

bottom of page