top of page

 

טופוגרפיה קשה, שטח מגרש 2.6 דונם בלבד, הדרישה למקסם את שימוש השטחים בקומת הקרקע הביאו אותנו לנצל את שיפוע הרחוב ליצירת שתי כניסות לשני מפלסים שונים. תנועה בהיקף המבנה ללא רמפות פנימיות. 

תכנון שמצמצם עומק החפירה. החזית לרחוב מתאפיינת באכסדרת עמודים ומאזכרת רחובות עירוניים מסחריים בשילוב אלמנט אנכי ( גרעין המדרגות ומעלית) מאזכר בנייני ציבור קלסיים. השילוב בים השניים יוצר אמירה אדריכלית ברורה ואימפקט חיובי בשכונה ועל המשתמש.

סופרמרקט המהווה מבנה ציבורי

סופרמרקט יוחננוף, רח' תשרי, מודיעין

היזם: יוחננוף ובניו בע"מ

bottom of page