top of page

גינדי וילאג' - כרמי גת, קרית גת

יזם: חברת גינדי החזקות 

9 מגרשים, כל מגרש עם מבנן של 3 יח"ד, סה"כ 27 יח"ד. 

תכנון המשלב איכויות של בנייה פרטית בעלויות של בנייה קבלנית סטנדרטית

יצירת פרטיות מקסימלית לכל יחידת דיור

יצירת חללים איכותיים של בית פרטי בפרויקט בנייה רוויה

מטרות תכנוניות:

- תשעה מגרשים בגדלים שונים עם שני טיפוסים כמעט זהים של מבננים. הגעה לעיצוב חזיתות שאינו מסגיר את ההבדלים בפרופורציות בין שתי קבוצות המגרשים, ללא ויתור על איכויות של כל מגרש מבחינת זכויות בנייה וקווי בניין.

- שמירה על עיצוב חזיתות בקווים ישרים, נקיים ומוקפדים. התרחקות מסגנון עיצובי מצועצע ומוגזם המאפיין בנייה נמוכה. יצירת זהות מובחנת בין בניין צמוד קרקע קטן ואקסלוסיבי של שלוש יחידות דיור בלבד.

- בנייה קבלנית סטנדרטית בשילוב עם בונוסים שאינם סטנדרטים כגון גובה תקרה, רוחב ויטרינות. על מנת להעניק לפרויקט איכויות בנייה פרטית.

צמוד קרקע אקסלוסיבי בעיצוב מינימליסטי

bottom of page