top of page

3 בנייני מגורים - רחוב הציפורן, לוד 

שלושה בנייני מגורים במגרשים לא רגולרים המצליחים להגיע לניצולת שטחי בנייה מקסימליים. 

עיצוב בקנה מידה אנושי, מוקפד שאינו מתיימר ואינו בנאלי.

עיצוב שמייצר קהילה. 

bottom of page