top of page
מתחם הדר קטן.jpg

מתחם הדר, רחוב ניצן אור יהוה

מבנה בתי כנסת ומרכז הדר, שתי כיתות גן ילדים, מבנה נוער

מגרש משולש בשטח 5.6 דונם בשימוש ציבורי בלב שכונת נווה רבין. צלע חזית הרחוב של המגרש הינה לרחוב ניצן, העורק המרכזי בשכונה.

צלע חזית נוספת הינה לציר הליכה שהינו חלק מרשת שכונתית שהמרכז שלה הינו פארק ירוק עגול השולח "קרניים" סביבו. 

צלע חזית עורפית פונה לדרך שירות המשמשת כחניה ציבורית לא מקורה.

הפונקציות הציבוריות הממוקמות בו הינן שני בתי כנסת ומעליהם מרכז הדר- מרכז כנסים והנצחה, מבנה נוער ומבנה גני ילדים.

 

העמדת המבנים משיגה מספר איכויות:

מציבה את מבנה בתי הכנסת ומרכז הדר על הרחוב כמבנה ציבורי שמגדיר את התחלת המתחם. 

מבני הציבור ממשיכים את מרקם המגדלים

מבנה גני הילדים יוצר חיץ בין הבית כנסת למבנה הנוער

העמדת המבנים מדגישה את מקום המפגש בין הרחוב הראשי של השכונה (רחוב ניצן) ובין ציר ההליכה הירוק

כל אחת מהפונקציות חולקה לשני גושים המופרדים בחצר מקורה המשמשת כרחבת התכנות, מפגש ומשחק

חזיתות המבנים בשפה עיצובית עדכנית ואחידה לכולם. 

bottom of page