top of page

תחרות מבני חינוך בבית בפארק, אור יהודה

זכייה בתחרות מוזמנים לחמישה משרדי אדריכלים מובילים בתחום מבני החינוך בארץ. ניגשנו בשיתוף משרד אדריכלים "יחיאל צוברי אדריכלים בע"מ"

 

אנו מאמינים שליצירת מרחב ציבורי חדשני ומוצלח דרושה חשיבה סטארטפיסטית כזו שתצליח לייצר גאווה ושייכות של התושבים לשכונה ולעיר:

- העצמת הנראות והחשיבות של מבני הציבור לתושבים, ביחס למבני המגורים

- הארכת זמן הבילוי במרחב הציבורי לעומת הסתגרות בחלל הפרטי הבודד

- חיזוק הרגשת השייכות למקום

- הנגשת הפנאי, תרבות וספורט וחיזוק הקשר ביניהם

לאחר ניתוח ותהליך בדיקת סכמה תכנונית החלטנו ללכת על סכמת בינוי ציבורי חדשה- 

מארג מסות בנויות בהיקף המגרש המפנות דפנות עירוניות ממלכתיות כלפי השכונה ודפנות מרוככות ומתעגלות כלפי פנים.

היתרון: נוצר חלל פנימי פתוח, רב גוני והטרוגני. הבנוי והפתוח עובדים יחד ונתפסים כיחידה אחת גדולה

עקרונות התכנון של הבינוי בשכונת בית בפארק:

- הצמדות לדפנות המגרש - העצמת הנראות הנתפסת של מבנה הציבור ויצירת אייקון אדריכלי

- הפרדת מסות - אפשרות של בנייה בשלבים

- הימנעות משימוש בגדרות וחומות

- חזיתות עמודים גבוהות בהיקף המגרש

- מבנה חצר פתוח

bottom of page