top of page

 

מגרש תעשייה במודיעין שהיזם רצה לקדם את שיווקו

באמצעות הדמייה בשטח, היזם השיג לקוח עוגן והחל בתכנון וקידום הפרויקט

הצעה למבנה תעשייה משולב עם חנות מפעל

bottom of page