מגרש תעשייה במודיעין שהיזם רצה לקדם את שיווקו

באמצעות הדמייה בשטח, היזם השיג לקוח עוגן והחל בתכנון וקידום הפרויקט

הצעה למבנה תעשייה משולב עם חנות מפעל