top of page

מבנה תעשייה ואחסנה - רח' הבנאי, מודיעין

היזם: שון נכסים - השקדייה

מגרש עם חזית רחוב בשיפוע, אפשר לנו לתכנן שתי "קומות קרקע" בבניין. אחת עם גישה ישירה למשאיות מחלקו העליון של הרחוב ובשיפוע מינימלי, והשנייה עם חניון פתוח לכלי רכב ורכבים מסחריים קטנים יותר, מחלקו הנמוך שך הרחוב.

המבנה יכול לשרת שני ישויות שונות ולא קשורות ויכול לשרת גם גוף אחד. 

קומת הקרקע התחתונה מיועדת למפעלי תעשייה. התכנון לוקח בחשבון הסבה של חללים תעשייתיים לחללי מסחר עם גישה ישירה מהחניון הפתוח אך ורק ע"י החלפת חיפוי הפח בוויטרינות זכוכית. 

בחזית המבנה לרחוב ממוקמות שתי קומות נוספות למשרדים, כך שמתקבלת חזית רחוב של מבנה משרדים ולא מבנה תעשייה.

 

מבנה רב תכליתי - שתי קומות קרקע במבנה אחד

bottom of page